Test Toolkit

Instrumentul de testare Test Toolkit – Test combinat se adresează elevilor din gimnaziu – clasele VII-VIII (elevi cu vârste cuprinse între 14-16 ani), și este format din următoarele baterii de testare:

Capacitate

Scop: Cartografierea abilităților cognitive ale elevului.
Descriere: Capacitatea este evaluată prin măsurarea mai multor factori: aptitudinea de calcul, aptitudinea lingvistică, raționamentul concret, raționamentul abstract, viteza și acuratețea, inteligența spațială și memoria de scurtă durată.

Chestionarul „Eu, la școală și acasă”

Scop: Cartografierea personalității, a atitudinii și a satisfacției elevului cu privire la aspecte legate de școală.
Descriere: Chestionarul „Eu, la școală și acasă” oferă informații importante în legătură cu comportamentul și motivația elevului de a învăța, precum și despre modul în care acesta percepe și evaluează mediul de studiu de acasă și din școală. Evaluarea se face prin măsurarea mai multor factori: Încrederea în forțele proprii, gradul de timiditate, lucrul în echipă, interesul pentru școală și motivația de a învăța, puterea de concentrare, nevoia de coordonare externă, consilierea școlară, mediul din școală, relația cu colegii, mediul de studiu de acasă, interesul familiei pentru școală.

Holland PI (14-16 ani) – Personalitate și interese după modelul Holland

Scop: Cartografierea personalității și a intereselor elevului, precum și a opțiunilor educaționale și de carieră ale acestuia.
Descriere: Raportul acestui chestionar ne oferă informații esențiale pentru o mai bună cunoaștere a elevului și a opțiunilor educaționale și de carieră ale acestuia. În cadrul acestui chestionar se identifică două direcții de evaluare, atât în ceea ce privește interesele personale ale elevului, cât și cu privire la personalitatea acestuia. Interesele personale reprezintă preferințele elevului în legătură cu o anumită activitate sau cu un anumit mediu de lucru; în această secțiune vor fi descrise interesele personale ale elevului analizate din punctul de vedere al fiecăruia din cele șase tipuri de personalitate ale modelului Holland. În secțiunea complementară va fi analizată personalitatea elevului, luând în considerare criterii precum: comunicarea, lucrul în echipă, planificarea și organizarea, lucrul pe cont propriu, adaptarea la schimbare etc. În vederea consilierii elevilor în procesul de orientare școlară și educațională, vor fi combinate rezultatele celor două părți ale testării. Astfel, în funcție de interesele personale exprimate și de personalitatea elevului, vor fi analizate activitățile și mediile de lucru care i se potrivesc cel mai bine. În acest scop vor fi enumerate exemplificativ specializări educaționale și profesii reprezentative pentru fiecare domeniu în parte.